ווינר ביג

  רקע כללי

   

  בכל משחק ביג יוצגו 3 תחרויות.

   

  על המשתתף לסמן את התוצאה המדויקת של כל אחת מהתחרויות.

  *** סכום ההשקעה להימור מתחיל מ 5 ₪ בלבד !!!

   

  דוגמא: בטופס נבחר אירוע מס' 2 וסומנו כל התוצאות המדויקות של כל התחרויות באירוע זה:

   

  Winner_big

   

   

  מתי זוכים


  ההימור יחשב כזוכה רק בניחוש נכון של כל התוצאות המדויקות של כל אחת מהתחרויות.

  יחס הזכייה

   

  יחס הזכייה בביג WINNER הוא יחס משתנה.

   

  יחס הזכייה ב- ביג Winner הוא יחס משתנה ונקבע עם סגירת  ההימור.

   

  דוגמא :

   

  ההכנסה לאירוע – 200,000 ₪.

  אחוז ההחזר למשחק הביג WINNER – 60%.

   

  *** המועצה רשאית לקבוע אחוז אחר , שלא יפחת מ 42% ותודיע על כך מראש.

   

  סכום החלוקה לפרסים 120,000 ₪ = 200,000 ₪ * 60%

   

  יחס הזכייה יהיה - סכום ההשקעה בצירופים הזוכים זהים באירוע / סה"כ חלוקה לפרסים לאירוע

   

  מתוך כל הקבלות שנשלחו לאירוע זה נמצאו 2 משתתפים ששלחו קבלות עם צירוף זהה. משתתף א' השקיע 400 ₪ ומשתתף ב' השקיע 600 ₪.
  יחס הזכייה יחושב כך :


  120=(600 ₪ + 400 ₪ )/ 120,000 ש"ח

  גובה הזכייה של המשתתפים יחושב כך:


  משתתף א' – 48,000 ₪ = 120 * 400 ₪
  משתתף ב' – 72,000 ₪ = 120 * 600 ₪


  *** יחס הזכייה הסופי נקבע לאחר סגירת האירוע.
  *** המועצה רשאית לקבוע סכום מינימום שיופרש כפרסים לכלל המנחשים נכונה באירוע מסוים ותודיע על כך מראש.
  *** במידה ולא נמצא אף מנחש נכון באירוע, הסכום שהצטבר לפרס באירוע יועבר לאירוע אחר , או יפוצל בין מספר אירועים,
  כפי שתחליט המועצה ותודיע על כך מראש

   

  למען הסר ספק, המועצה מבהירה כי החל מ-8.2.2011 לא יזכה משתתף , לרבות משתתף יחיד בבונוס כלשהו