קרן מתקנים

   

   מתקנים 2027

   

  הודעות חשובות: 


  כנס קרן המתקנים
   
  המועצה להסדר ההימורים בספורט מזמינה ראשי רשויות, מנהלי מחלקות ספורט ונציגי רשויות מקומיות לכנס הסברה לקרנות הבאות:
  1. רובד אימון נוער- אולמות;
  2. רובד אימון נוער- כדורגל;
  3. רובד שדרוג תאורת מתקני ספורט קהילתיים.
   
  בכנס יוצגו אמות המידה ואופן הגשת הבקשות לקרנות הנ"ל.
  הקרנות יהיו פתוחות להגשת בקשות לתקופה של 60 יום מיום פתיחתן בתאריך 5/6/17
  מועד האחרון להגשת בקשות הינו  7/8/17 בשעה 14:00
  רשויות החושבות שלא יוכלו לעמוד במועדי ההגשה, יעדכנו את המועצה בהקדם האפשרי
  (אך בכל מקרה לא יאוחר מ- 14 יום טרם תאריך סגירת הקרן), והמועצה תבחן את האפשרות למתן ארכה להגשת הבקשות.
  הכנס יערך ביום שני, 5/6/17, בשעה 10:30,
  במתחם בית העם- היכל התרבות העירוני- רח' יעקב 48, רחובות.
  חניה חופשית לבאי הכנס.
   

  צורך ספורטיבי מיוחד- תקציב 2017
   
  קרן המתקנים מודיעה בזאת על פתיחת הקרן "צורך ספורטיבי מיוחד" תקציב 2017.
  הקרן מיועדת לקבוצות :
  כדורגל גברים וכדורסל גברים בשתי הליגות הבכירות בלבד.
  כדורגל נשים וכדורסל נשים- בליגת על בלבד.
  כדוריד וכדורעף- ליגת על גברים ונשים.
   
  נציגי הקבוצות מוזמנים לכנס פתיחת הקרן שייערך ביום 18/6/2017, בשעה 11:00).
  במשרדי המועצה להסדר ההימורים בספורט, בקומה 6 (רחוב אודם 12, פתח תקווה)
   
    • מועדי ההגשה לקרן - החל מ- 18/6/2017 ועד 23/7/2017 עד השעה: 14:00 בדיוק.
    • בקשות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה. יובהר בזאת- בקשה אשר תגיע באמצעות פקסימיליה/ דוא"ל– לא תתקבל בשום מקרה.
    • הבקשות תוגשנה לתיבת המכרזים במשרדי המועצה, בקומת הכניסה, ברח' אודם 12 פתח תקווה.
    • התקציב השנתי לחלוקה ברובד זה עומד ע"ס 5 מיליון ₪.
   

  רובד אימון נוער שוטף פתוח להגשת בקשות עד לתאריך6/6/17 בשעה 14:00.

  ניתן להגיש בקשות למגרשי דשא סינטטי לקהילה (שחבק) עד לתאריך 15/2/18

  1. בישיבת מליאה מיום 30/01/2014 החליטה המועצה לאשר עקרונית את האפשרות לרשויות מקומיות
  להגיש בקשות עבור אולם שני ויותר בתחומן.
  2. על פי החלטת המליאה לעיל:
        א. רשויות הזכאיות ל- 9-10 אולמות: הקרן תאשר עד 4 אולמות לרשות (כולל).
        ב. רשויות הזכאיות ל- 8 אולמות ומטה: הקרן תאשר עד 3 אולמות לרשות (כולל).
  התמיכה באולם נוסף תהא על פי כל תנאי קרן אימון נוער אולמות
  (בין היתר, בהתאם לנתון הלמ"ס של הרשות, ועל פי אמות המידה כפי שנקבעו בקרן אימון נוער אולמות);
  ובכלל זה - זכאות הרשות לאולם נוסף.
   

   

  Redbullet התכנית הלאומית למתקנים
  Redbullet רשימת רשויות הזכאיות להקמת מגרשי כדורגל ואולמות + מימוש
  Redbullet עדיפות לאומית
  Redbullet תיקי מוצר
  Redbullet מאגר יועצים
  Redbullet טפסי דיווח לביצוע הקצאות
  Redbullet נוהל


  לבירורים ומידע ניתן לפנות אלינו:


  שם תפקיד טלפון דוא"ל
  מר יואל שביט מנהל קרן המתקנים, סמנכ"ל 03-9208815 yoel@winner.co.il
  מר חן טל רכז שטח – קרן המתקנים 03-9208832 chen@winner.co.il
  גברת נטע מרון רכזת קרן המתקנים 03-9208872 neta@winner.co.il
  גברת טל סאני רכזת קרן המתקנים 03-9208709 tal@winner.co.il
  גברת שימרית רוכוביץ' רכזת קרן המתקנים 03-9274006 shimrit@winner.co.il


  שם הקרן רכז מטפל סטטוס הקרן
  1. אשכול קהילתי:    
      א. ספורט קהילתי (ווינר לקהילה) נטע מרון פתוחה
      ב. מגרשי דשא סינטטי לקהילה (שחבק) חן טל פתוחה
      ג. שדרוג תאורת מתקני ספורט קהילתיים טל סאני פתוחה
  2. אשכול תחרותי:    
      א. צורך ספורטיבי מיוחד שימרית רוכוביץ' פתוחה
      ב. רובד תחרותי שוטף – בוגרים נטע מרון סגורה
      ג. רובד תחרותי שוטף – נוער שימרית רוכוביץ' סגורה
      ד. שדרוג מגרשי כדורגל    
      ה. אליפויות אירופה ועולם שימרית רוכוביץ' פתוחה
      ו. אירוע ספורט ייחודי טל סאני פתוחה
  3. אשכול אימון נוער עיקרי    
      א. אימון נוער אולמות שימרית רוכוביץ' פתוחה
      ב. אימון נוער כדורגל חן טל פתוחה
      ג. אימון נוער טניס נטע מרון סגורה
      ד. אימון נוער אתלטיקה נטע מרון סגורה
  4. שדרוג חוויית הצפייה חן טל פתוחה
  5. ספורט הישגי טל סאני סגורה
  6. מתקנים לאוכלוסיות מיוחדות נטע מרון סגורה