קרן מתקנים

   

   מתקנים 2027

   

  הודעות חשובות: 


   
  1. בישיבת מליאה מיום 30/01/2014 החליטה המועצה לאשר עקרונית את האפשרות לרשויות מקומיות
  להגיש בקשות עבור אולם שני ויותר בתחומן.
  2. על פי החלטת המליאה לעיל:
        א. רשויות הזכאיות ל- 9-10 אולמות: הקרן תאשר עד 4 אולמות לרשות (כולל).
        ב. רשויות הזכאיות ל- 8 אולמות ומטה: הקרן תאשר עד 3 אולמות לרשות (כולל).
  התמיכה באולם נוסף תהא על פי כל תנאי קרן אימון נוער אולמות
  (בין היתר, בהתאם לנתון הלמ"ס של הרשות, ועל פי אמות המידה כפי שנקבעו בקרן אימון נוער אולמות);
  ובכלל זה - זכאות הרשות לאולם נוסף.
   

   

  Redbullet התכנית הלאומית למתקנים
  Redbullet רשימת רשויות הזכאיות להקמת מגרשי כדורגל ואולמות + מימוש
  Redbullet עדיפות לאומית
  Redbullet תיקי מוצר
  Redbullet מאגר יועצים
  Redbullet טפסי דיווח לביצוע הקצאות
  Redbullet נוהל


  לבירורים ומידע ניתן לפנות אלינו:


  שם תפקיד טלפון דוא"ל
  מר יואל שביט מנהל קרן המתקנים, סמנכ"ל 03-9208815 yoel@winner.co.il
  מר חן טל רכז שטח – קרן המתקנים 03-9208832 chen@winner.co.il
  גברת נטע מרון רכזת קרן המתקנים 03-9208872 neta@winner.co.il
  גברת טל סאני רכזת קרן המתקנים 03-9208709 tal@winner.co.il
  גברת שימרית רוכוביץ' רכזת קרן המתקנים 03-9274006 shimrit@winner.co.il
  מר דניאל וינטראוב רכז קרן המתקנים 03-9274038 danielw@winner.co.il


  שם הקרן רכז מטפל סטטוס הקרן
  1. אשכול קהילתי:    
      א. ספורט קהילתי (ווינר לקהילה) נטע מרון סגורה
      ב. מגרשי דשא סינטטי לקהילה (שחבק) נטע מרון סגורה
      ג. שדרוג תאורת מתקני ספורט קהילתיים טל סאני סגורה
  2. אשכול תחרותי:    
      א. צורך ספורטיבי מיוחד שימרית רוכוביץ' סגורה
      ב. רובד תחרותי שוטף – בוגרים נטע מרון סגורה
      ג. רובד תחרותי שוטף – נוער דניאל וינטראוב סגורה
      ד. שדרוג מגרשי כדורגל    
      ה. אליפויות אירופה ועולם שימרית רוכוביץ' פתוחה
      ו. אירוע ספורט ייחודי – נוער טל סאני סגורה
  3. אשכול אימון נוער עיקרי    
      א. אימון נוער אולמות שימרית רוכוביץ' סגורה
      ב. אימון נוער כדורגל חן טל סגורה
      ג. אימון נוער טניס נטע מרון סגורה
      ד. אימון נוער אתלטיקה טל סאני סגורה
  4. שדרוג חוויית הצפייה חן טל פתוחה
  5. ספורט הישגי טל סאני סגורה
  6. מתקנים לאוכלוסיות מיוחדות נטע מרון סגורה